DienstenWelzijn

Thuisbegeleiding Grand Care

De thuisbegeleiding van Grand Care helpt bij het verminderen en/of oplossen van sociale, opvoedkundige of psychische problemen. Zowel voor enkelvoudige als meervoudige complexe problematiek.

Grand Care biedt verschillende soorten (specialistische) begeleiding ondersteuning aan. Deze kan zowel kort als langdurig zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Omgangsbegeleiding.
  • Crisisinterventie.
  • Ondersteuning rondom geldbesteding.
  • Stabiliseren leef en/of woonomgeving.
  • Aanbrengen van structuur in dagritme en weekritme.
  • Activering van een sociaal netwerk.
  • Doorbreken van een sociaal isolement.
  • Toeleiding naar dagbesteding/werk.

Bij Grand Care is iedereen welkom voor een aanvraag, en de begeleiding start binnen twee weken. Iedere cliënt krijgt een eigen begeleider(ster). Hierdoor is het makkelijker een band op te bouwen. Voor een aanvraag bij Grand Care heeft u een verwijzing nodig van GGD of huisarts, een WLZ beschikking van het zorgkantoor. Bent u woonachtig in de gemeente Beuningen dan heeft u voor een korte (specialistische) begeleiding geen verwijzing nodig.

Informatie: https://www.grandcare.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *